pagetop

Prihlásenie | Training Site

Prihláste sa s vaším užívateľským menom a heslom

Prihlásenie

Prihlásiť sa

Vítame Vás na webovej stránke spoločnosti Falck Fire Services a.s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava.

Spoločnosť Falck SK patrí do nadnárodnej skupiny Falck so sídlom v Dánsku, ktorá vznikla v roku 1906 a zamestnáva viac ako 29 000 ľudí v 46 krajinách sveta. Je najväčším súkromným prevádzkovateľom záchrannej zdravotnej služby na svete (celosvetovo viac ako 1 700 ambulancií).

Skupina Falck je tiež svetovým lídrom v oblasti školení ochrany života a zdravia a v poskytovaní bezpečnostných tréningov a najväčším súkromným poskytovateľom hasičských služieb na svete a asistenčných služieb v severnej Európe.

Falck Fire Services a.s. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ponúka formou outsourcingu bezpečnostnotechnickú službu a služby v oblasti výchovy a vzdelávania v zmysle zák. č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov, zároveň vieme implementovať praktické prvky a postupy podľa smernice OHSAS 18 001 ako aj ďalšie doplnkové služby súvisiace s bezpečnosťou technických zriadení na základe vydaných oprávnení MPSVaR a NIP a príslušných osvedčení zamestnancov pravidelnými výkonmi priamo u objednávateľa.

Výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu 01.1 je spoločnosť Falck Fire Services a.s.  oprávnená vykonávať na základe Oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 01.1 – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov, vydaného Národným inšpektorátom práce pod ev. č. : VVZ-0202/14-01.1 zo dňa 20.11.2014

Základná forma vzdelávania zamestnancov a vedúcich zamestnancov prezenčnou formou bola doplnená o formu e-learningového vzdelávania.

1. Vstup do systému   „e-learning“  prostredníctvom adresy:
http://zachranna.netventic.net:

Po zaradení do systému vzdelávania Vám administrátor pridelí  Užívateľské menoHeslo. Nový účastník po kliknutí na odkaz Registrácia  vyplní  základné údaje, ktoré sú potrebné pre jeho zaradenie do databázy účastníkov a vygenerovanie  záverečného dokumentu po absolvovaní kurzu. Následne sa prihlási na kurz kliknutím na odkaz Prihlásenie   uvedením príslušných údajov – Užívateľského mena a Hesla  užívateľa. Pre odhlásenie potom stačí vypnúť internetový prehliadač.  

2. V prípade straty vstupných údajov kliknite na webe na odkaz "Zabudnuté  heslo?", zadajte Vašu e-mailovú adresu a kliknite na "Odoslať". Na Vašu e-mailovú adresu budú odoslané inštrukcie na nastavenie prístupových údajov.

3. Kurzy pridelené na absolvovanie nájdete v rubrike "Kurzy“.

4. Kurzy absolvujte najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy. Ak sa jedná o kurzy v oblasti BOZP a OPP, noví zamestnanci sú povinní ich absolvovať  bezodkladne pri nástupe dona pracovisko.

5. Všetky absolvované kurzy s dátumami ich úspešného ukončenia ostávajú v databáze „Výsledky testov“ a výstupný doklad o vykonanom oboznamovaní :  „Záznam o vykonanom školení“ z sú v databáze „Certifikáty“.

6. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete písomne obrátiť na odborných garantov kurzov prostredníctvom databázy „Diskusné fórum“

Odborný garant výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP:

Ing. Andrea Burdová – autorizovaný bezpečnostný technik

Kontakt: andrea.burdova@falck.sk

Odborný garant školení zamestnancov v oblasti požiarnej ochrany:

Ing. Emil Sekeľ - špecialista požiarnej ochrany

Kontakt: emil.sekel@falck.sk

Garant technickej stránky e-learningu:

Netventic Technologies s.r.o., Křížikova 70, 61200 Brno

 

K používání tohoto e-learmingu stačí pouze webový prohlížeč a připojení k internetu. Doporučujeme využití moderních webových prohlížečů. V případě IE verze 9 nebo novější.

Načítam, čakajte prosím...